Általános szerződési feltételek

Kerékpár bérbeadáshoz

  • A Villa Bella szálláshely, illetve a kerékpárok üzemeltetője, Gönye Ádám rendszeres ellenőrzéssel biztosítja, hogy a bérelhető kerékpárok mindig kifogástalan állapotban legyenek.
  •  A kerékpárbérlés minden esetben tartalmazza a lakat bérleti díját is.
  •  Bérlők kötelezik magukat, hogy a kerékpárokat kíméletesen és szakszerűen fogják használni, valamint, hogy a kerékpárok tárolási (lopás elleni) biztonsága érdekében a legnagyobb gondossággal fognak eljárni, és azoknak lezárásáról minden esetben gondoskodni fognak. Bérlők tudomásul veszik, hogy a kerékpárok biztosítással nem rendelkeznek.
  • Bérlők kötelezik magukat, hogy a bérleti időszak lejártáig az átvett kerékpárokat annak üzemeltetőjének, azaz Gönye Ádám részére sérülésmentesen visszaszolgáltatják (átadják). Ellenkező esetben Bérlők kötelesek a kerékpár(ok)ban okozott kárt Gönye Ádám számára megtéríteni.
  • Bérlők kijelentik, hogy a kerékpárokat használók egészségi állapotuk és testi adottságaik alapján alkalmasak a saját felelősségükre történő kerékpározásra, valamint kijelentik, hogy a kerékpárokat használók bármilyen sérülése esetén annak minden vonatkozású anyagi terhét ők önállóan viselik, illetve önállóan gondoskodnak saját egészségi,- vagyoni-, felelősség biztosításukról.
  •  Bérlők tudomásul veszik, hogy a kerékpárokat az érvényes közlekedési szabályok szerint kötelesek használni. A szabályok megsértése esetén a felelősség teljes mértékben a bérlőket terheli, az abból eredő károkat önállóan viselik.
  • Gönye Ádám a Villa Bella kerékpárkölcsönző üzemeltetője  és a bérlők megállapodnak abban, hogy a nyilvánvaló esetleges sérülések és károsodások a kerékpárokon csak abban az esetben vehetők figyelembe a kerékpárkölcsönző üzemeltetője terhére, ha azokat a bérlők legkésőbb a használat megkezdése előtt  bejelentik.
  • A kerékpárkölcsönző üzemeltetője tájékoztatja a bérlőit, hogy kiskorúak esetleges részvétele esetén azok magatartásáért elsősorban a jelenlévő felnőtt kísérőjük, annak hiányában pedig a kerékpárt bérlő a felelős.